ترجمه قرارداد

ترجمه قرارداد

ترجمه قرارداد به عنوان یکی از حوزه های اصلی و همیشه حاضر در قلمرو ترجمه محسوب می شود، ترجمه قرارداد از زیرمجموعه های ترجمه باکیفیت و ترجمه تخصصی نیز به شمار می رود. ترجمه قرارداد یکی از پرمخاطب ترین ترجمه ها در نوع خود است و مترجمین ترجمه قرارداد از فیلترهای بسیاری عبور می کنند تا بتوانند ترجمه با کیفیت انجام دهند.

ترجمه قرارداد موضوع بسیار مهمی در جهان ، شرکت های بین المللی ، دنیای بیزینس و تجارت است.کمپانی هایی که در سطح بین المللی فعالیت می نمایند، برای بسیاری از قراردادها ،  نیازمند ترجمه می باشند ، مانند ترجمه قرارداد صادرات و واردات، ترجمه قرارداد همکاری، ترجمه قرارداد به انگلیسی ، ترجمه قرارداد نمایندگی و ترجمه قرارداد کار ، ترجمه قرارداد تجاری ، ترجمه قراردادهای بین المللی ، ترجمه قراردادها و نمونه ترجمه قرارداد.

 قراردادها بازتاب دهنده و تعیین کننده عملکردهای تجاری و صادراتی طرفین است : همچون قراردادهای مربوط به چهارچوب ها ، قراردادهای مربوط به قانون های وضع شده طرفین، قرارداد مشارکتی، قرارداد تبلیغاتی، قرارداد بیمه نامه، قرارداد مقررات توافق، قرارداد کاری، قرارداد خدمات، قالب قرارداد، توافقات محرمانگی و موارد دیگر. مترجم با نقش ترجمه باعث می شود تا قراردادهای منعقد بین شرکت ها ، خدماتی را که توسط هر دو طرف ارائه می شود معلوم شود. بنابراین توافقنامه قراردادی باید به طور کامل و دقیق به زبان طرف قرارداد خارجی ترجمه شود تا وظایف و قانون ها به نحو احسن مشخص شود.به علت بسط و گسترش تحقیقات زبانی ، هیچ جا و فضای خالی در ترجمه برای ابهام و نارسایی وجود ندارد البته به شرطیکه مترجم مجرب باشد.یک ترجمه قراردادی دقیق موجب اعتماد متقابل بین شرکا و کمپانی ها می شود و بایستی توسط یک مترجم حرفه ای و مجرب ترجمه قرارداد انجام شود. ترجمه دقیق موجب اعتماد و اعتبار ، حکم و اجرای قانونی در مورد تخطی از قرارداد یا در صورت عدم تناسب، و اعتبار برای شهرت شرکت است. نسخه ترجمه قرارداد بعد از ترجمه متن قرارداد بایستی همیشه قبل از امضاء به دقت مورد بررسی قرار گیرند، که در این مورد ترجمه حرفه ای باید بدون کوچکترین خطایی انجام شود.ممکن است گاهی اوقات ممکن است ترجمه قرارداد متن ، یک قرارداد در حوزه خصوصی باشد، یعنی قرارداد استخدام، اجاره یا قرارداد اجاره، قرارداد وام، قرارداد ازدواج یا قرارداد حمایتی. برای جلوگیری از زیان مالی یا اختلافات حقوقی، که به راحتی می تواند ناشی از ترجمه نادرست قراردادها باشد، نباید در هنگام ترجمه ، کیفیت ترجمه به خطر بیفتد.اگر ترجمه قرارداد حرفه ای مورد نیاز است، سایت مترجمان ایران آماده ارائه انواع خدمات ترجمه از جمله ترجمه قرارداد است.

ترجمه قرارداد

 

شاتل وورث و کاوی ترجمه را اینطور تعریف می کنند:

” ترجمه قرارداد اصطلاح برای اشاره به سطح زبان شناختی که ST در TL تجدید پذیر است”.

به عبارت دیگر، این واحد ترجمه است که مترجم تصمیم می گیرد در هنگام ترجمه قراردادها  آن را چه چیزی در نظر بگیرد. در ترجمه قرارداد یک UT یا واحد ترجمه را کوچکترین واحد SL که معادل آن در TL است تعریف می کند . این واحد ترجمه بدون در نظر گرفتن کوچکی اش می تواند “ساختار پیچیده ای” داشته باشد و هرچند  اگر ان را به واحدهای کوچکتر تبدیل کنیم , اجزای آن به طور جداگانه قابل ترجمه نیستند و با هر معادل آن در TL جایگزین می شوند .

واژگان، اصطلاحات، کلمات، عبارات، جملات و متن کامل واحدهای احتمالی ترجمه برای او هستند. به گفته وی، چه چیزی UT مناسب را تعیین می کند، عبارت در یک نقطه معین در ST است.

 

هنگامی که یک مترجم کار خود یعنی ترجمه رسمی قرارداد را آغاز می کند، مطابق با نوع ST که کار می کند، در مورد ترجمه قراردادها از ST به TL  تصمیم می گیرد. این بخش ها در ترجمه قراردادها از متن کامل، مانند شعریا داستان تا به یک واژگان شامل میشوند. استدلال در مورد اندازه UT نیز به تناقض بین ترجمه قراردادها در مقابل ترجمه آزاد می شود.

ترجمه ی معنایی بسیار متمرکز بر کلمات فردی است و حتی گاه گاهی نیز مبهم است. بنابراین در ترجمه یونانی UTs به عنوان کلمات کوتاه است. برعکس، یک ترجمه قرارداد “با هدف درک و تمرکز بر روی واحدهای زبانی طولانی” است. پس  مترجم در ترجمه قرارداد ، همیشه جمله را انتخاب می کند. البته از طریق نگرش زبانشناسی متن، غلظت ترجمه قراردادها از جمله به متن تمام شده است.

 

وینای  وداربلنت به طور کلی بر مفهوم کلمه به عنوان پایه ای برای واحد ترجمه قرارداد تکیه می کنند. البته آنها به عدم وجود کلمات، به ویژه در زبان های نوشته شده اعتقاد ندارند. برای آنها یک مترجم در هنگام ترجمه متن قرارداد نیازمند معیارهای دیکته شده در مورد واحد ترجمه قراردادها نیست؛زیرا آنچه که در طول فرآیند ترجمه قراردادها انجام می دهد، به صورت معنایی انجام می شود. بنابراین محکوم کردن بخش رسمی به عنوان یک واحد ترجمه  پایه مطلوب نیست. در نتیجه، آنچه که باید به عنوان یک واحد ترجمه برای مترجم شناسایی و تشخیص داده شود  ترجمه مفاهیم و افکار است، پس در ترجمه قرارداد واحد ترجمه تفکر مترجم است.

وینای  وداربلنت  سه معیار زیر را معادل واحد ترجمه می دانند: “واحد تفکر“، “واحد واژگانی” و “واحد ترجمه” .

آنچه که آنها به عنوان یک تعریف برای واحد ترجمه  پیشنهاد می کنند، کوچکترین بخش گفتاری است که علائم آنها به گونه ای مرتبط است که نباید آنها را به معنای واقعی کلمه ترجمه کرد واحدهای واژگانی از Vinay و Darbelnet حاوی “عناصر واژگانی که با هم از یک عنصر اندیشه جمع شده اند” .

ترجمه قرارداد

 

چندین نوع واحد ترجمه قرارداد توسط آنها به رسمیت شناخته شده اند عبارتند از:

1- واحد های عملیاتی

2- واحدهای معنایی

3 -واحد دیالکتیک

 

در حالی که به بررسی رابطه بین واحدهای ترجمه قراردادها و کلمات درون متن می پردازیم، سه دسته دیگر متفاوت بوجود می آیند:

 

1 – واحدهای ساده:

این نوع را به یک کلمه متصل می کنند. این ساده ترین، همانطور که آنها می گویند، و در عین حال واحد به طور گسترده ای استفاده می شود. در این مورد، تعداد واحدها برابر با تعداد کلمات است. جایگزینی کلمات به تغییر در ساختار جمله منجر نخواهد شد.

 

2 – واحدهای رقیق شده:

این واحدها شامل چندین کلمه هستند که به نوبه خود یک واژگان را تشکیل می دهند، زیرا آنها یک ایده را دنبال می کنند.

 

3 – واحدهای جزئی:

“یک بخش از یک کلمه” چیزی است که این نوع UT ها از آن تشکیل شده است.

 

بنیومارک (1988) نیز در این باره می گوید جمله یک واحد طبیعی از ترجمه قرارداد است

پس از آن او بعضی از واحدهای دیگر ترجمه قرارداد را در جمله می گذارد، که اول از آن صفت است. به رغم اینکه در موارد خاص قرار گیرد، نیومارک معتقد است، مشتق ها نباید جدی در نظر گرفته شوند. قواعد، گروه، هماهنگی و کلمات، از جمله اصطلاحات و ترکیبات از واحدهای ترجمه قرارداد است.

ترجمه قرارداد که زیرمجموعه ای از ترجمه متن حقوقی به حساب می اید فقط به وجود علم و اگاهی مترجم ترجمه قرارداد درباره زبان مبدا و زبان مقصد نیازمند نیست  بلکه اگاهی و تسلط کافی مترجم بر متون حقوقی از جمله ترجمه قرارداد یکی از اصلی ترین ویژگی های مترجم است. هر یک از این دو ویژگی بدون وجود دیگری ، ترجمه قرارداد را ناقص می سازد. برای مثال، مترجم در هنگام ترجمه قرارداد که اگاهی و علم کافی در مبحث زبان فارسی و انگلیسی دارد و همچنین از تجربه چندین ساله در حوزه ترجمه برخوردار است ولی با ترجمه قرارداد آشنایی کافی ندارد، مسلما قادر به ارائه ی ترجمه قرارداد دقیقی از متن فارسی به زبان انگلیسی نخواهد بود. این کار تدریجا سخت و پیچیده تر می گردد زمانی که عدم تطبیق ترجمه قرارداد به زبان مبدا و زبان مقصد  عینا در ترجمه مترجمین تازه کار مشاهده می گردد.

مترجمی که تجربه ی چندانی در زمینه ترجمه قرارداد  ندارد بدون اگاهی از عدم وجود هم معنی و مترادف برای لغت تخصصی متن تصمیم می گیرد تا با مراجعه به دیکشنری فارسی به انگلیسی یا دیکشنری انگلیسی به فارسی این لغت را یافته و در اخر از آنچه پیدا می کند بعنوان هم معنی و مترادف استفاده نماید. بدون شک واحد واژه جزء اولین اپشن هایی است که دیکشنری بعنوان هم معنی ارائه می دهد. و همین کار باعث می شود که مترجم بی تجربه در زمینه ترجمه قرارداد به اسانی لغتی ناهماهنگ را بعنوان هم معنی کلمه مورد استفاده قرار دهد.

به فراوانی شاهد این هستیم که دانشجوهای رشته مترجمی زبان با دانشی که در عرض سالهای تحصیل خود به دست اورده اند با قصد به دست اوردن حقوق و مزایا ، پا در زمینه ترجمه قرارداد می گذارند. این دوستان نیز هر چند از دانش ترجمه خوبی برخوردار هستند ولی در کل در ترجمه قرارداد درامد خوبی بدست نمی دهند. زیرا همانگونه که بر همگان اشکار است ترجمه قرارداد ، اگرچه حتی به زبان مادری ما “فارسی” تقریر شده باشد در بیشتر موارد از ترکیب و ساختمانی سنگین تشکیل شده است.

در ترجمه قرارداد شاهد این امر هستیم که طرفین بنحوی متن قرارداد را تنظیم می کنند که حداکثر مزایا و راه های فرار را برای خود بیافرینند و حقوق و مزایای طرف مقابل را تا انجایی که می توانند به کمک واژه ها و جمله ها از بین برده یا حداقل محدود سازند.

موارد بالا فقط گوشه ای از سختی های ترجمه قرارداد از زبان مبدا به مقصد و یا از زبان مقصد به زبان مبدا می باشد. مترجمین ناشی  یعنی مترجمین فاقد دانش و تجربه در مبحث ترجمه و مترجم مجرب باسابقه ولی فاقد توانایی و علم در زمینه حقوق، در ترجمه قرارداد و ترجمه تخصصی متون حقوقی بی بهره خواهند بود. و اینجاست که باید از مترجمین باسابقه در زمینه ترجمه قرارداد و متون حقوقی بهره جست که هم از اگاهی و تجربه در زمینه ترجمه زبان انگلیسی برخوردار باشند و هم از تحصیلات در زمینه حقوق. این دو گزینه و ویژگی به همراه یکدیگر باعث بوجود آمدن ترجمه ارزان و ترجمه با کیفیت از متن مبدا به متن مقصد می گردد.

ما در سایت ترجمه مترجمان ایران با وجود مترجمین که از هر دو این ویژگی متنفع هستند توانا هستیم متون حقوقی و قراردادی شما را با صحت و دقت تمام و کمال ترجمه نموده در اختیار شما قرار دهیم. در ترجمه قرارداد همچنین نیاز است. اگر تصمیم به سپردن متن قرارداد خود برای ترجمه اسناد و مدارک فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی هستید در  دارالترجمه آنلاین مترجمان ایران چشم انتظار شما هستیم. ترجمه قرارداد خود را به دستان  و متخصص مترجمین بسپارید.

سایت مترجمان ایران با تجربه چندین ساله در زمینه ترجمه ، به سایتی پیشرو و به روز در این زمینه تبدیل شده است.شما می توانید با سپردن امر ترجمه های مهم مانند ترجمه رسمی ، ترجمه مقاله isi ، انواع ترجمه کتاب ، ترجمه تخصصی ، ترجمه قرارداد ، ترجمه سایت ، ترجمه لغات تخصصی و ... دیگر نگرانی بابت کیفیت و نیازی به ویرایش ، بازبینی ترجمه های خود نداشته باشید.

اضافه کردن نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 3 =

ثبت سفارش ترجمه

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

نمونه هایی از ترجمه صحیح و با کیفیت

اگر جمله بالا را کلمه به کلمه معنی کنیم معنایی این چنین خواهد داشت که کاملا نادرست است :
   تمیز فرار کردن

ولی اگر مترجم کارآزموده ای آن را ترجمه نماید معنای صحیح و درست :
   از مجازات فرار کردناین هم مثالی دیگر از ترجمه باکیفیت
ترجمه نادرست و کلمه به کلمه‌ :
   زبان گرفتن

ترجمه صحیح :
  جلو زبان خود را گرفتن
با ترجمه باکیفیت مترجمان ایران به زحمات و تلاش های خود ارج نمایید.