ترجمه تخصصی مقاله

ترجمه تخصصی مقاله

در عصری که پیتر نیومارک (یکی از چهره‌های شاخص در بنیان گذاری مطالعات ترجمه در دنیای زبان انگلیسی  ) آن را عصر ما قبل زبانشناسی ترجمه می‌نامند، بحث درباره ترجمه، راجع به یک سوال عمومی تشکیل می یافت و آن این بود که «آیا ترجمه تخصصی مقاله  باید به شیوه آزاد انجام گیرد یا روش لغوی» نظریه‌پرداز جواب خود را به شکلی  تجویزی و با رجع به یکی از چهار ویژگی فرهنگی، اخلاقی، زبانی و زیبا شناختی روشن می‌کند.

 

ترجمه تخصصی مقاله

 

جواب هایی را که با رجع  به ویژگی های  بالا داده شده، می‌توان  خلاصه وار به شکل معادلاتی پارادوکس گونه به شکل زیر روشن می کند :

 

ویژگی فرهنگی در ترجمه تخصصی مقاله

 

الف. ترجمه وسیله ای فرهنگی است.در زمینه ترجمه تخصصی مقاله , تکست اصلی را تا آنجا که امکان دارد باید عوض کرد تا با فرهنگ مقصد همرنگ شود.

 

ب. ترجمه وسیله ای فرهنگی است. در زمینه ترجمه مقاله تخصصی  , تکست اصلی را باید با حداقل تغییرات ممکن ترجمه کرد تا روشنگر روش فکر و فرهنگ جامعه ای دیگر باشد.

 

ویژگی زبانی درترجمه مقاله تخصصی

 

الف. در زمینه ترجمه تخصصی مقاله  , مترجم  ترجمه مقاله باید تا حد ممکن لغات و استعارات نگارنده متن  را استفاده کند و از این طریق  زبان مقصد را اشبا  کند.

 

ب. در زمینه ترجمه تخصصی مقاله  , مترجم باید تا حد  ممکن از استفاده لغات و استعارات نگارنده که زبان مقصد  را تباه می‌کند  اجتناب نماید .

 

ویژگی اخلاقی درترجمه مقاله تخصصی

 

الف. مترجم در هنگام ترجمه تخصصی مقاله باید  کلمه به کلمه به نویسنده وفادار باشد.

 

ب. مترجم باید به  اصل  متن متعهد باشد.

 

ویژگی  زیبا شناختی درترجمه مقاله تخصصی

 

الف. مترجم در هنگام ترجمه تخصصی مقاله  باید با رد یا تایید قراردادهای عرفی زبان مقصد اشنا باشد.

 

ب. مترجم باید غرابتِ زبانیِ تکست اصلی را به حداقل  ممکن برساند و زبان ترجمه را تا حد ممکن شفاف و رسا کند.

 

ترجمه تخصصی مقاله

 

دلیل های بالا ، چنانکه بیان شد ، تجویزی‌اند. هرکدام از دلیل های بالا امکان دارد در وضعیت خاصی در جامعه‌ای مورد قبول باشند و در وضعیت خاص دیگری نامقبول واقع شوند. در تاریخ ملل بسیار مشاهده شده که در دوره ای یک دلیل مورد قبول بوده و زمانی دلیل متضاد آن.

 

مورد قبول واقع شدن این دلیل ها در اخر تابع  استعداد و تلاش اهلِ قلم و اوضاع اجتماعی-فرهنگی و زبانی عصری خاص می‌باشد. در عصر جدید، به خصوص در سه، چهار دهه اخیر که مطالعات ترجمه تخصصی مقاله  تدریجا شکل گرفته، نظریه پرداز ترجمه تخصصی مقاله ، وقتی به روش ترجمه تخصصی مقاله  می پردازد، همچنان خود را به شیوه کلی این یا آن شیوه محدود می‌بیند، اما در بحث ترجمه تخصصی مقاله  یک تفاوت اساسی وجود دارد. نظریه‌پرداز دیگر نسخه پیچی نمی‌کند، بلکه با رجوع به ویژگی های مختلف خصوصا نوع متن، عوض اینکه بگوید «باید» این یا آن روش را به کار برد، می‌گوید این یا آن روش که برای ترجمه‌ی این یا آن متن به کار رفته‌است ؛ بهتر  است و استدلال های خود را نیز بیان می کند.

 

عوض کردن روش کار نظریه پرداز از تجویزی به توصیفی، رویداد مناسبی هست که در حوزه مطالعات ترجمه تخصصی متن  به وقوع پیوسته است. این پیشامد نتایج زیادی برای مترجمان در حوزه ترجمه تخصصی مقاله  دارد.

از جمله این پیامدها یکی آن است که مترجم ملزم نیست از شیوه ای تبعیت کند که در حوزه ادبی روش اصلی در ترجمه تخصصی متن به حساب می‌آید. انتخاب معیار وابسته به مخاطب و خصوصا نوع مقاله دارد. انتخاب معیار زمانی درست است که ترجمه  مقاله تخصصی برای خواننده مفید باشد یا شیوه با نوع متن متناسب ‌باشد.

حقیقتا  انتخاب روش به مترجم واگذار شده‌است. مترجم برای گزینش معیار باید آگاه ‌باشد و شیوه  مناسب را با مسئولیت و اعتماد به خود بگزیند. این نتیجه ارزش بسیاری دارد ,هر چند که مهم بودن آن مورد توجه واقع نمی‌شود .

 

دانشجویان در سطح لیسانس ، فوق لیسانس و دکترایی که در پی مترجم برای ترجمه تخصصی مقاله می باشند در هنگام سفارش ترجمه ، واژه ترجمه باکیفیت و ترجمه تخصصی مقاله را استفاده می کنند.
در این مبحث به معنی واقعی ترجمه تخصصی مقاله و ترجمه باکیفیت می پردازیم.کدام نوع از ترجمه ،  در حیطه ترجمه تخصصی مقاله قرار می گیرد ؟ آیا هر مترجمی توانایی انجام ترجمه در گستره ترجمه تخصصی مقاله را دارد؟
با نظر به این که در ترجمه تخصصی مقاله باید توجه بیشتری به انواع تاکتیک های ترجمه لغات تخصصی ، استفاده از دیکشنری های مناسب در ترجمه تخصصی مقاله و توجه به اصطلاحات تخصصی مقاله داشته باشیم بنابراین ترجمه تخصصی مقاله علاوه بر اینکه مفهوم متن را بایستی به زبان مقصد انتقال دهد ، متن ترجمه شده باید شفاف و‌ واضح باشد یعنی مخاطب متن ترجمه شده با مطالعه و خوانش آن کاملا مضمون و مفهوم تکست را دریابد ، اما اگر ظاهر متن ترجمه شده خوانا نباشد و به طور شفاف و وفادار به متن ترجمه نشود ، مخاطب متن باید چندین بار تکست را مطالعه کند تا درک سطحی از معنی متن داشته باشد.

 

مترجم خوب در حیطه ترجمه تخصصی‌ مقاله مترجمی می باشد که علم و دانش و تجربه در زمینه تخصصی آن مقاله داشته باشد و در انجام کار ، صادق و امانت دار باشد چرا که انسجام و هماهنگی متن باید به طور کامل حفظ شود و نیز بایستی مترجم حتما به گرامر زبان تسلط کافی داشته باشد و به اصطلاحات محاوره ای زبان مبدأ و زبان مقصد وارد باشد .
مترجمی که تحصیلات آکادمیک در رشته زبان داشته باشد و با تمرین و‌ ممارست در ترجمه تخصصی مقاله می تواند مترجم واردی باشد.

یک مترجم خوب در صورت داشتن اعتماد به نفس کافی میتواند پیشنهاد دهد که قسمت مشخصی از متن مثلا چند جمله را به عنوان نمونه ترجمه کند که در این صورت مشتری با بررسی و تحلیل نمونه تکست ترجمه شده با ترجمه کل متن موافقت می کند و با اعتماد ،  ترجمه تخصصی مقاله را سفارش می دهد.
بعضی از مترجمان کم حوصله و مسئولیت گریز ، مقاله ها را توسط اپلیکیشن های ترجمه و یا گوگل ترنسلیت ترجمه می کنند که اینگونه ترجمه های بی کیفیت دلیل بر نارضایتی مخاطب شده و مخاطب را به مترجمان زبده نیز بدبین می نماید به همین دلیل وقتی مخاطب برای مقاله ای به مترجم ارجاع می کند در وهله اول این‌ سوال را دارد که ایا ترجمه ها با گوگل ترنسلیت انجام می شود و مترجم برای مشتری های سختگیر پیشنهاد نمونه ترجمه تخصصی مقاله را می دهد و در نهایت رضایت مشتری را جلب می کند.
بیشتر ترجمه تخصصی مقاله ، ترجمه های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی می باشند که در رده آسان ترین ترجمه ها در سایت دارالترجمه متیرجمان ایران می باشد و همچنین خواهان ترجمه در زمینه عربی به فارسی و برعکس و ترجمه فرانسه به فارسی و برعکس و…. در حداقل می باشد.

سایت مترجمان ایران با تجربه چندین ساله در زمینه ترجمه ، به سایتی پیشرو و به روز در این زمینه تبدیل شده است.شما می توانید با سپردن امر ترجمه های مهم مانند ترجمه رسمی ، ترجمه مقاله isi ، انواع ترجمه کتاب ، ترجمه تخصصی ، ترجمه قرارداد ، ترجمه سایت ، ترجمه لغات تخصصی و ... دیگر نگرانی بابت کیفیت و نیازی به ویرایش ، بازبینی ترجمه های خود نداشته باشید.

اضافه کردن نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 12 =

ثبت سفارش ترجمه

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

نمونه هایی از ترجمه صحیح و با کیفیت

اگر جمله بالا را کلمه به کلمه معنی کنیم معنایی این چنین خواهد داشت که کاملا نادرست است :
   تمیز فرار کردن

ولی اگر مترجم کارآزموده ای آن را ترجمه نماید معنای صحیح و درست :
   از مجازات فرار کردناین هم مثالی دیگر از ترجمه باکیفیت
ترجمه نادرست و کلمه به کلمه‌ :
   زبان گرفتن

ترجمه صحیح :
  جلو زبان خود را گرفتن
با ترجمه باکیفیت مترجمان ایران به زحمات و تلاش های خود ارج نمایید.