ترجمه با کیفیت

ترجمه با کیفیت

 

گستره كاربرد ترجمه با کیفیت بسیار نامحدود است اما بیشتر در ترجمه رسمی مدارک , ترجمه متن دانشجویی  , ترجمه مقاله های تخصصی , ترجمه کتاب ، مصاحبه‌ها و گفتگوهای دولتی مورد استفاده‌ ‌قرار می‌گیرد.برخی از موسسات و دارالترجمه ها ، قول ترجمه باکیفیت را به مشتریان و مخاطبان خود می دهند ، اما متاسفانه به هنگام عمل و تحویل ترجمه ، به علت کیفیت پایین ترجمه ، دقیق نبودن و نارسایی ترجمه نارضایتی مشتریان برانگیخته می شود.هدف از ترجمه باکیفیت ، انتقال دقیق معنا و نزدیک ترین مفهوم از نسخه اصلی به نسخه ترجمه شده است.این در سطور زیر به ویژگی ها و عوامل ترجمه باکیفیت اشاره خواهیم نمود.

ترجمه با کیفیت

 

رشته های مورد ترجمه با کیفیت همچنین به  رشته های دانشگاهی , ترجمه رسمی مدارک , ترجمه های مهم و جز آن محدود می‌شود. محدودیتی برای ترجمه  باکیفیت نمی توان قائل شد. فرض اینکه ترجمه با کیفیت ساده‌ای است و با یک دیکشنری معمولی تحقق می یابد، فرضی است که از بی اطلاعی  از این فرایند پیچیده و تخصصی ایجاد می‌شود.

ترجمه با کیفیت فرآیندی است که نیاز به تجربه فراوان و اطلاع  تمام و کمال از بعدهای مختلف  زبان تخصصی  دارد. پيدا كردن واژه در فرهنگ لغت  فقط يكی از مرحله های ترجمه است . ولی همین مرحله نیز بسيار پر اهمیت است. اينكه در ترجمه با کیفیت , در دیکشنری اولين معنی را برای كلمه‌ای پيدا كنيد و در متن استفاده كنيد، همان اتفاقی است كه برای بسياری می‌افتد اما اصلا مورد پسندیده نیست.

در هيچ زبانی دو واژه هم معنی از هر جهت پيدا نمی‌شود. اين به این معناست که امکان دارد واژه ها معنای مشابه داشته باشند. اما کاربرد آنها در جمله ها و گرامر متفاوت است و غیرممکن است اين کلمات را در ازای يکديگر استفاده کرد. مترجم بايد اين اطلاع و سواد را داشته ‌باشد تا هميشه عالی ترین و مناسبترين کلمه را برای ترجمه باکیفیت استفاده کند تا مناسب ترین معنی و کاربرد را به واژه اصلی داشته باشد.

 

ترجمه باکیفیت به چندین ویژگی وابستگی دارد که مترجم در هنگام ترجمه بايد آنها را مورد توجه قرار بدهد:

ترجمه با کیفیت

 

الف) ویژگی فرهنگی : ترجمه عاملی فرهنگی است. از سويی دیگر متن اصلی را تا آنجا که می توان باید تغییر داد تا با بافت فرهنگی مقصد سازگار شود و از سویی ديگر متن اصلی باید با حداقل تغیر ترجمه‌ باکیفیت شود.

 

ب) ویژگی زبانی : در ترجمه باکیفیت  از ديگر عوامل موثر در ترجمه باکیفیت است. مترجم در زمینه ترجمه باکیفیت باید تا حد ممکن واژه ها و تعابیر نویسنده را به کار گیرد و از این شیوه زبان مقصد را اغنا بخشد و از سویی ديگر از استفاده از واژه ها و تعبیرات نویسنده که زبان مقصد را تخریب می کند، پرهیز کند.

 

ج) ویژگی اخلاقی : در ترجمه باکیفیت. به این معناست که مترجم در حوزه ترجمه باکیفیت باید کلمه به کلمه به نویسنده پایبند باشد.

د) ویژگی  زیباشناختی : در ترجمه باکیفیت مترجم در هنگام ترجمه باکیفیت بایستی با مردود کردن قراردادهای عرفی زبان مقصد و آشنایی‌زدایی ، غرابت زبانی متن اصلی را تا حد ممکن به ترجمه منتقل کند.

 

در دنیای امروز نرم‌افزارهای مختلفی برای انواع ترجمه ساخته شده تا بتوان سریع و با آسودگی بیشتری مطالب را از زبان مبدا به زبان مقصد ترجمه نمود. در ترجمه کلمه به کلمه ماشینی نرم‌افزارهای خوبی در بازار وجود دارد اما در زمینه ترجمه  با کیفیت و جملات طولانی فاقد کارایی بوده و ترجمه نهایی آنها به سردرگمی می‌انجامد.

 

در ترجمه با کیفیت , قواعد، شاخص ساختمان زبان هست و ویژگی خاص خود را دارد. همچنین روش نگاشتن  متن  امکان دارد به سبک نگارش نویسنده هم وابستگی داشته باشد. در این شرایط امکان دارد ساختمان متن نگاشته شده برای اپلیکیشن ناشناخته و سردرگم کننده بوده در نهایت ترجمه نهایی مبهم  باشد. استفاده کننده و مخاطب ترجمه مجبور است ترجمه را مجدداً بازبینی کرده تا ساختمان آنرا منظم و قابل فهم سازد که این امر وقت‌گیر می‌باشد.

اما در ترجمه باکیفیت مترجم با سلطه بر موضوع  قواعد زبان و آشنایی با چهارچوب نگارشی از زبان مبدا به مقصد می‌تواند به اقتضای سبک ترجمه، ترجمه متناسب با آن را ارائه نماید. در ترجمه باکیفیت دقت بسیار بیشتر بوده و گستره استفاده از معنی ها و مفهوم های مناسب با لغات و اصطلاحات گسترده‌تر و به صورت انتخابی انجام می‌شود.

 

آنچه روشن است این است که ترجمه ماشینی و غیرحرفه ای از جهت کیفیت در سطح پائین تری از ترجمه باکیفیت قراردارد. ترجمه با کیفیت ترجمه‌ای است که در آن مفهوم واقعی جمله درک شود و ترجمه ای فراتر از تجزیه و انالیز معنایی دارد.در مبحث ترجمه باکیفیت ، ترجمه ماشینی اصلا قابل قیاس با ترجمه مترجم نیست.و مقاسیه کردن این دو کار کاملا اشتباهی است. ترجمه ماشینی به این دلیل در بخش ترجمه باکیفیت جای نمی شود که متن بدون توجه به کلمات در بافت ترجمه می شود و اساسا ترجمه کلمه به کلمه ترجمه می شود.

در دنیای امروز ترجمه متون علمی تخصصی ترکیبی از ترجمه ماشینی و انسانی است به این معنی که از قدرت ماشین به عنوان ابزار تکمیلی برای مراقبت در وقت و نیز کمک به افزایش دقت انسان استفاده می‌شود .

ترجمه با کیفیت و وفادار به متن بایستی قابل درک (هرچند که تکست مورد ترجمه چندان شفاف نباشد)، واضح باشد (مگر اینکه تکست مبدا ذاتا طوری نگاشته شده شده که از قصد بخواهد سردرگم کننده و مبهم به نظر بیاید مانند سیاست های نرم افزاری که به در نوعی دایزاین شده اند تا خریداران را مشتاق و راغب به کار بردن از خدمات کند، نقطه ای که خریدار متقاعد می شود که باید ان نرم افزار را خریداری کند)، و هم چنین ترجمه باکیفیت در معنی ، یعنی این که برای مخاطب متن قابل پذیرش و اگر امکان داشته باشد خوانش نسخه ترجمه شده برای خواننده جالب و قابل درک باشد.

معنی و مفهوم نسخه ترجمه شده در ترجمه باکیفیت باید آن گونه باشد که متن مبدا خواستار و گواه آن است و کوچکترین تغییری در آن حتی توسط مترجم به وجود نیاید ، و مترجم نیز در هنگام انجام امر‌ترجمه باید تمام توان را به کار ببرد تا نسخه ترجمه با کیفیت کاملا هماهنگ و باشد،
باید مقاصد را در ترجمه باکیفیت به گونه ای تقسیم کرد که مخاطبان در نسخه ترجمه شده آنها را درک کرده و بتوانند آن را آنالیز کنند. سبک و روش نگارش تکست باید به گونه ای کامل با شیوه فکر مخاطبان ترجمه انطباق داشته باشد. من جمله مواردی که بایستی انطباق داده شود شامل نظام ارزش یابی و جایگذاری ، تفکرات از پیش سازمان یافته ، آنالیزهای آماری، سلیقه مخاطبان ، انتظارات و شیوه تفکر می شود.

 

ترجمه باکیفیت بایستی با تمام حد و مرز های مرتبط و اجرایی به منظور ارتباط تاثیرگذار ترجمه با خوانندگان به خصوص با جملات و معانی استفاده در متن مبدا در تقابل هم نباشند . و نیز در مورد آنچه زبان در شکل رابطه های بافتی از آن در مقاله به کار می برند ، انطباق در ساختار گفتاری ، جملات و واژگان با هم مطابقت داشته باشند، در زمینه لغات مختص به مقاله در صنایع ، شامل : صنایع هوایی یا مسایل مربوط به رایانه و نرم افزارها .

نکته بسیار مهم در ترجمه باکیفیت این است که هیچ مترجمی نمی تواند بدون درک و فهم عمیق از مسئله مورد بحث نسبت به ترجمه ، نتیجه مناسبی داشته باشد.

ویژگی ها و فنون ترجمه با کیفیت چیست؟

پرسش هایی که اکثر اوقات فکر ما را مشغول میکند این است که یک ترجمه با کیفیت چه خصوصیاتی دارد ؟

دیدگاه های مختلفی از طرف مترجمین و نگارندگان در خصوص شاخصه های یک ترجمه با کیفیت ذکر شده است که در این مطلب به شرح خلاصه واری از آنها که در قالب ترجمه مفهومی در مقابل مفهوم هستند می پردازیم .

۱_ مضمون و معنی متن مبدا را در خود بگنجاند.

۲_مفهوم کلی را که با دقت و حوصله به آن پرداخت شده را از متن مبدا به متن مقصد منتقل کند.

۳_نوشته زبان مبدا را کاملا صحیح و به درستی منتقل کند.

۴_بایستی به اندازه مکفی شفاف و صحیح باشد تا بتواند همان اثری که در متن مبدا داشته را در متن مقصد نیز داشته باشد و عکس العمل یکسانی را برانگیخته نماید.

۵_ مناسب ترین هم معنی طبیعی متن مبدا را در گام اول از جهت معنا ، سپس با رعایت اصول نگارش و گویش در زبان مقصد پیدا کند.

در ترجمه باکیفیت به طور کلی ، ویژگی های قابل توجه ای که رعایت اصول به ترجمه با کیفیت منجر می شود شامل موارد زیر است :

۱_ اشراف و تسلط کافی به مطلب

۲_درک و آشنایی عمیق از مفهوم متن

۳_آگاهی از شیوه نگارش و گویش هر دو زبان

۴_حفظ گفتار نگارنده در زبان متن مقصد

۵_گزینش هم معنی صحیح و درست برای لغات

۶_رعایت اصول در نقطه گذاری و نشانه گذاری

۷_توانایی مترجم در گفتار و نوشتار شفاف و روان

۸_بسط و گسترش نکات نهفته برای مخاطبان

۹_انتقال پیام متن مبدا بدون هیچ  دخالت و جابجایی

۱۰_ انتقال مضامین در شکل ساختمان گرامری متن مقصد

 

اگرچه که قواعد ذکر شده از جمله ویژگی های عمومی یک ترجمه با کیفیت به شمار می آید و هر مترجمی وظیف دارد که اصول و قواعد درباره آنها رعایت کند ،

اما  در نظر بگیرید شرایطی را که یک نوشته بوسیله دو مترجم ، ترجمه شود ، آشکار است که نتیجه نهایی ترجمه آنها متفاوت خواهد بود ، زیرا این دو مترجم ، دو انسان متفاوت با نظرها ، معیارها ، ارزش ها و شخصیت های متفاوت اند ، پس در نتیجه در گزینش نوع لغات و هم معنی هایی که می یابند شاید به هم نزدیک باشند اما شبیه به هم نیستند و تنها مورد مشترک دو مترجم ، انتقال مفهوم اصلی متن مبدا است .

امکان دارد عللی مانند قصد از ترجمه ، گروه مترجمان ، مخاطبین زبان مقصد و اینکه مخاطبان ترجمه چه کسانی خواهند بود در نتیجه پروسه ترجمه و خود ترجمه موثر بوده و به چند نوع از ترجمه متفاوت از یک متن مبدا منجر شود.

ترجمه با کیفیت در حوزه مقاله : ترجمه با کیفیت عالی از جمله اموری می باشد که اکثر اشخاص و صاحبان کار در کارهای حرفه‌ای خود با آن در ارتباط هستند. بیشتر استادان و دانشجویان، زمان زیادی برای ترجمه مقاله خود ندارند و نیاز به استفاده از امور ترجمه مقاله ، ترجمه دانشجویی و ترجمه تخصصی هستند.

ترجمه مقاله با کیفیت

استادان و دانشجویان در مقاطع بالاتر از سطح لیسانس ، اگر مترجم مجربی آن‌ها را در انجام ترجمه  انواع مانند ترجمه مقاله isi فارسی به انگلیسی کمک نماید، با راحتی بیشتری نتیجه پروژه ها و تحقیقات خود را انتشار خواهند کرد و نیز اداره جات‌ و کمپانی ‌ها برای ترجمه با کیفیت در حوزه نوشته ها و اسناد بازرگانی-تجاری و ترجمه حقوقی و شرکت‌های انتشاراتی نیز برای انجام ترجمه در زمینه ترجمه تخصصی کتاب نیاز به مترجمانی مجرب‌ و حرفه ای می‌باشند.

یافتن مترجمی مسئولیت پذیر و متخصص در حوزه های‌ مربوطه، نیاز اصلی تمام اشخاصی است که به امر ترجمه تخصصی نیاز دارند.

سایت مترجمان ایران انجام امور انواع ترجمه را که را به صورت متخصصانه و مجربانه به انجام می رساند.

از جمله خدمات دیگری که در سایت مترجمان ایران ارائه می‌شود می‌توان به با کیفیت ترین مقال ها در حوزه ترجمه تخصصی مقاله ،ترجمه تخصصی متون ،ترجمه کتاب، ترجمه کاتالوگ ،ترجمه سایت، ترجمه قرارداد ، ترجمه مقالات ISI برای انتشار در ژورنال، ترجمه مقاله isi از انگلیسی به فارسی و … اشاره نمود.

سایت مترجمان ایران با تجربه چندین ساله در زمینه ترجمه ، به سایتی پیشرو و به روز در این زمینه تبدیل شده است.شما می توانید با سپردن امر ترجمه های مهم مانند ترجمه رسمی ، ترجمه مقاله isi ، انواع ترجمه کتاب ، ترجمه تخصصی ، ترجمه قرارداد ، ترجمه سایت ، ترجمه لغات تخصصی و ... دیگر نگرانی بابت کیفیت و نیازی به ویرایش ، بازبینی ترجمه های خود نداشته باشید.

اضافه کردن نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =

ثبت سفارش ترجمه

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

نمونه هایی از ترجمه صحیح و با کیفیت

اگر جمله بالا را کلمه به کلمه معنی کنیم معنایی این چنین خواهد داشت که کاملا نادرست است :
   تمیز فرار کردن

ولی اگر مترجم کارآزموده ای آن را ترجمه نماید معنای صحیح و درست :
   از مجازات فرار کردناین هم مثالی دیگر از ترجمه باکیفیت
ترجمه نادرست و کلمه به کلمه‌ :
   زبان گرفتن

ترجمه صحیح :
  جلو زبان خود را گرفتن
با ترجمه باکیفیت مترجمان ایران به زحمات و تلاش های خود ارج نمایید.